Huisarts-en-zorg

In samenwerking met onze collega's uit de waarneemgroep streven wij naar een optimale en continue zorgverlening. Dit betekent dat we elkaar op de hoogte houden van probleemsituaties en dat we tijdens diensten o.a. waarnemen bij stervensbegeleiding en intensieve thuiszorg.
Door regelmatig overleg met andere hulpverleners hopen we een zo goed mogelijk op u afgestemde zorg te bieden.
Tevens vinden wij het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe medische ontwikkelingen. Daarom kan één van ons af en toe afwezig zijn voor het volgen van nascholingscursussen.