GGZ team

Heeft u emotionele problemen, problemen binnen uw relatie of uw gezin, problemen op het werk of op school, problemen van praktische aard…? Of wordt u geconfronteerd met andere psychosociale en/of psychiatrische problemen?
Heeft u behoefte aan deskundige hulp dicht bij huis?


Bij uw huisarts is een team van ervaren en enthousiaste deskundigen werkzaam bestaande uit :

Op maandagmiddag is Vincent Schietekatte werkzaam, op woensdagmiddag Marjolein Guit en Maureen Mayr en op vrijdagmiddag Heleen Wattel.

·         De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV):

 

Zij  voeren hun taak uit vanuit hun functie als praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ). Zij maken samen met u de afweging welke hulpverlening aangewezen is voor u. U kan dan doorverwezen worden naar de algemeen maatschappelijk werkende, de psycholoog of naar een tweedelijn instelling (bijvoorbeeld Emergis).
Er is een POH-GGZ werkzaam voor volwassen en een voor kinderen en jongeren.

·         Het algemaan maatschappelijk werk:

Soms kunt u, privé of op uw werk, met een moeilijke situatie geconfronteerd worden waar u zelf niet uit kunt komen. Of het nu gaat over relaties, geld, wonen, werk of andere zaken dan kan u terecht bij de maatschappelijk werkende. Soms kan één gesprek al voldoende zijn. Is er echter meer tijd nodig, dan is ook dit mogelijk. Aan de hulp die verleend wordt door de maatschappelijk werkenden zijn geen kosten verbonden.

·         Psycholoog:

In het team is er een psycholoog voor volwassenen.
De psychologen staan in voor de diagnose en de kortdurende behandeling van psychische problematiek.